Sterna Close

Sternum Kapamada Yeni Yöntem: Sterna Close

Sternaclose, kalp cerrahisinde en çok kullanılan median sternotomilerin kapatılmasına yönelik klasik sternum teline alternatif bir yöntemdir. Çelik liflerden oluşan kablo esnek ve kolay şekillenebilen bir yapıdadır. Kablo uygulama aparatı ile boşluk kalmayacak şekilde yeterli gerilim sağlayarak güvenli bir sternum kapama özelliğine sahiptir.

Avantajları

 • Kolay şekil alabilen esnek yapı

 • Hızlı klips uygulaması

 • Kuvvetli tutma gücü

 • Dengeli basınç dağılımı

Endikasyonları

 • Postoperatif ekren dönem reeksplorasyon sırasında

 • Mediastinit

 • Diabetik hastalarda biateral ima kullanımı

 • İlgili uzmandan osteoporoz tanılı rapor almış hastalar

 • KOAH (FEV1 <%80, FVC <%70)

 • Obezite ( VKİ>otuz(30) )

 • İleri yaş ( >80 yaş )

 • Son dönem böbrek yetmezliği / hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar

 • Reoperasyon