myStem

Regeneratif Adipoz Kaynaklı Kök Hücre (SVF) Kiti

 • Anti-enflamatuvar / İmmünomodülasyon

 • Trofik Destek – sitokin sekresyon yoluyla Angiogenez

 • Farklılaşma – yeni doku yapar

 • Hedef Güdümlü – hasar bölgesine gider

 • Revaskülarizasyon – yeni kan damarı gelişimi

 • Anti-apoptoz – hücre ölümünü durdurur

 • Teknoloji – MyStem konsepti

 • Tek kullanımlık, ameliyathanede kullanılır

 • 15 dakika içinde hazırlama, uygulama

 • Otolog – hastalık transfer riski yok

 • Yüksek progenitör/kök hücre konsantrasyonu

 • Kolay bulunabilir bir kaynak (Minimal İnvaziv Lipoaspirasyon)

 • Uluslararası direktiflere uygun (CE normlarına uygun)

 • Güvenli işlem- enzim içermez

 • Uluslararası Patentli Teknoloji

Regeneratif Tıp Nedir?

Rejeneratif Tıp vücudun zarar görmüş, yaşlanan veya hastalıklı hücre,doku ve organlarının tamirine, yenilenmesine ve rejenerasyonuna olanak veren hızla gelişmekte olan yenilikçi tıp teknolojisidir.

Kök hücreler yüksek faklılaşma yeteneğine, düşük immünojeniteye ve immün baskılayıcı (lenfosit proliferasyonunu engellerler) özelliğiyle rejeneratif tıbbın çok çeşitli alanlarında kullanılabilmektedir.

Kök hücre tedavileri tüm dünyada araştırılmakta ve klinik uygulamada kullanılmaktadır. the Unites States-Amerika Birleşik Devletleri resmi klinik araştırmalar web sitesinde (www.clinicaltrials.gov) “kök hücre” anahtar kelimesiyle 1750 tanesi açık olmak üzere 4000 in üzerinde desteklenen çalışma bulunmaktadır.

Neden ADSC?

Patricia A. Zuk ve arkadaşları yaptıkları bir çalışma ile stromal vasküler fraksiyonun aynı zamanda, tıpkı kemik iliği gibi mezenkimal kökenli olduğu ve iyi bir multipotent kök hücre kaynağı da olduğunu göstermişlerdir.

ADSC Multipotent özelliğe sahiptir.

Farklı doku tiplerine dönüşebilme potansiyeli vardır.

Neden Adipoz Doku?

Kemik iliği bilinen en eski ve en zengin MKH kaynağı olsa bile organizmada yaygın şekilde bulunan adipoz doku da kök hücre kaynağı olarak yaygın ve etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Adipoz dokudan MKH eldesi, kemik iliğine göre daha kolay, daha az invazif ve daha yüksek verimle [az miktarda dokudan çok sayıda kök hücre] gerçekleştirildiğinden dolayı son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir.